rijschool Goossens

de rijschool
met een hart

Praktijk

Als je geslaagd bent voor je theorie-examen, kan je starten aan je praktijkopleiding. Hierbij heb je de keuze tussen een voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider:

alleen met de wagen rijden?

Kies dan voor een praktijkopleiding bij Rijschool Goossens van (minimaal) 20 uur . Na evaluatie van de rijschoollesgever kan je een bekwaamheidsattest ontvangen waarmee je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (vanaf 18 jaar) kan aanvragen.

Je kan jouw voorlopig rijbewijs nu ook online aanvragen via deze link: https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

Met dit voorlopig rijbewijs mag je alleen rijden of vergezeld zijn van een persoon die minstens 8 jaar houder is van een rijbewijs B zonder verval van het recht van sturen tijdens de laatste drie jaar. Passagiers zijn niet toegelaten.
Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider is 18 maanden (1,5 jaar) geldig.

Boek tijdig je afspraken!

voorlopig rijbewijs met begeleider
(vanaf 17 jaar)

Uit jarenlange ervaring adviseren wij u om de basistechnieken door onze gebrevetteerde lesgevers aan te leren. Het is van levensbelang om direct de juiste rem- kijk- schakeltechniek aan te leren. Wij zien dat het veel moeilijker is om foute technieken af te leren dan dadelijk de juiste vaardigheden aan te leren. Op deze manier bespaart u tijd en verloopt de opleiding vlotter en veiliger.

U bent in dit systeem vrij in het aantal lessen dat u volgt. Iedereen leert anders en vereist daarom een andere aanpak en eventueel ook een aangepast aantal uren les.  Het is ook mogelijk om enkel een evaluatieles of een les manoeuvres te volgen.

Een voorlopig rijbewijs met begeleider is 36 maanden (3 jaar) geldig.

Je kan tijdens de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs met begeleider omschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, vanaf 18 jaar en wanneer je minstens 20 uur rijles gevolgd hebt en bekwaam bent (met een attest) om alleen te rijden.

Is je voorlopig rijbewijs
vervallen?

Als je voorheen al een voorlopig rijbewijs had dat nu vervallen is, dan kan je geen voorlopig rijbewijs (met of zonder begeleider) meer bekomen.
Pas vanaf het ogenblik dat er meer dan drie jaar verstreken is (te rekenen vanaf de einddatum van je oude voorlopig rijbewijs) kan je de cyclus herbeginnen (nieuw theorie-examen en nieuw voorlopig rijbewijs).

Je hebt dan nog 2 mogelijkheden :

1. Je volgt minstens 6 uur praktijkles en gaat dan met de rijschool op examen.

2. Je volgt minstens 6 uur praktijkles en krijgt dan van ons een attest van de gevolgde 6 uur rijles. Met dit attest en het bewijs dat je oude verlopen rijbewijs vervallen is (bijlage 4 of stageattest te bekomen op de gemeente ) heb je de mogelijkheid om een voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen. Let op! je hebt te allen tijde een geldig theorie examen te hebben. Theorie is 3 jaar geldig. Je kan dan gedurende 12 maanden opnieuw rijden met 1 of 2 begeleiders. Er is geen stageperiode voorzien dus je kan in dit jaar wanneer je er klaar voor bent op examen gaan.

Opgelet

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u ’s ochtends op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van een wettelijke feestdag en op wettelijke feestdagen zelf.

Het praktijkexamen

Afhankelijk van het type voorlopig rijbewijs geldt een andere minimumleeftijd vanaf wanneer je het praktijkexamen mag afleggen

 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: vanaf 18 jaar en 3 maanden
 • voorlopig rijbewijs met begeleider: vanaf 18 jaar

In beide gevallen moet je wel al minstens 3 maanden je voorlopig rijbewijs hebben, te rekenen vanaf de uitreikingsdatum. Ben je overgeschakeld van een voorlopig rijbewijs met begeleider naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, geldt de uitreikingsdatum van je eerste voorlopig rijbewijs.

Het praktijkexamen bestaat uit volgende onderdelen

 • Je voert een gevaarherkenningstest op de computer uit. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen. je moet minstens 6/10 halen om te slagen. Als je niet slaagt telt dit voor een kleine fout of voorbehoud. De uitslag krijg je na het praktijkexamen.
 • De manoeuvres op de openbare weg. Sinds 01.11.2022 moet je via lottrekking twee van de 6 volgende manoeuvres uitvoeren (i.p.v. twee van 3):
 • keren in een smalle straat;
 • in rechte lijn achteruitrijden;
 • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;
 • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;
 • loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;
 • loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.

De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.

Deze combinaties zijn niet mogelijk:

 • 20 m achteruit rijden & keren op de rijbaan;
 • links – rechts fileparkeren tussen 2 voertuigen of ander een ander voertuig;
 • voor-of achteruit loodrecht op een parkeervak parkeren;

De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.

 • Proef op de openbare weg
 • Zelfstandig rijden

Zelfstandig rijden is een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.

twee keer niet geslaagd?

dan ben je verplicht om 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool te volgen.

Slaag je twee keer niet voor je praktijkexamen, dan ben je verplicht om 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool te volgen. Het is mogelijk om het examen onder begeleiding van Rijschool Goossens te doen. Wij regelen dan het examen met het examencentrum, je legt het examen af met een wagen van de rijschool, en onze lesgever begeleidt je naar en tijdens het examen.

Je kan het praktijkexamen ook met je eigen wagen afleggen, samen met je vaste begeleider. Dit examen kan enkel op afspraak. Contacteer hiervoor het Goca-examencentrum in je buurt, en zorg ervoor dat je voertuig technisch en administratief in orde is!

ANNULATIE

Bij inschrijving worden de eerste les en inschrijfkosten niet terugbetaald moest u zich willen uitschrijven.
Alle lessen naderhand worden wel allemaal terugbetaald.

Alleen met de wagen rijden?

Kies voor een praktijkopleiding bij Rijschool Goossens