rijschool Goossens

de rijschool
met een hart

Vormingsmoment
Begeleider

Ons doel is jonge bestuurders op te leiden tot zelfbewuste veilige bestuurders.
Het is van levensbelang dat jonge bestuurders de juiste reflexen aanleren die ze in hun latere leven het leven kunnen redden.

Het vormingsmoment voor begeleiders is sedert 14/03/2020 niet meer verplicht om als begeleider op te treden op het voorlopig rijbewijs van je zoon/dochter.

Met andere woorden als je leerling bestuurder geslaagd is voor zijn theorie examen, kan je op het attest van slagen gewoon 2 begeleiders opgeven.

Vormingsmomenten

DATUMS

bekijk welke sessies je kan volgen

KLIK HIER

De begeleider

De begeleidende persoon moet ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.
Hij moet, sedert ten minste 8 jaar, houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleidende persoon bij het praktijkexamen optreden). De begeleidende persoon mag niet vervallen zijn, of mag gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd. ** Een begeleiderattest wordt afgegeven aan uw begeleider na het volgen van een verplicht vormingsmoment, dat 3 uur duurt, bij een hiervoor erkende rijschool. Dit attest is 10 jaar geldig.

De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.

U mag slechts 1 x per jaar als begeleider optreden op een voorlopig rijbewijs. de Voorwaarden om op te treden als begeleider zijn :

Dit verbod is niet van toepassing :

  • op zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn wettelijke partner;
  • op de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingeschreven als personeelsleden van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat prestaties verrichten in een brandweerdienst bedoeld in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

Contacteer

Rijschool Goossens