Vanaf 01/03/2024 zijn er 2 wijzigingen:

1. Herinvoering van het vormingsmoment voor de begeleiders

2. Verlenging van de minimum duur van de stage van 3 naar 5 maanden

In het kort:

  • De oefenperiode van 5 maanden geldt voor iedereen die het praktijkexamen vanaf 1 maart 2024 aflegt. De afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs doet er niet toe.
    Voorbeeld: u krijgt uw voorlopig rijbewijs op 15 november 2023. Dan kan u tussen 15 en 29 februari 2024 uw praktijkexamen afleggen. Wilt u uw praktijkexamen afleggen na 1 maart 2024? Dan mag dat pas vanaf 15 april 2024.

 

  • Is de startdatum van je voorlopig rijbewijs M36 of M12 1/03/2024 of later? Dan zullen de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan het vormingsmoment moeten volgen. Hier is het de afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs doorslaggevend!

Info op de website van MOW:

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/oefenperiode-voorlopig-rijbewijs-b

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/vormingsmoment-voor-begeleiders

 

Het tarief voor het vormingsmoment is per Ministerieel Besluit vastgelegd op 20 €.